Nieuws van Zandroos. November 2017

Dit is een belangrijke maand voor ons. We zijn druk bezig alle puntjes op de i te zetten voor onze bouwplannen in het plan Kalterbroeken in Diever.

Het Projectteam, op dit moment de motor voor het tot stand komen van ons gebouw,

is in overleg met gemeente, notaris, aannemer, installateur, provincie en bank om ervoor te zorgen dat van onze kant alles voor het eind van dit jaar geregeld is.
En dan is het wachten op de uitslag van de bestemmingsplanprocedure. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we komend voorjaar kunnen gaan bouwen.

Ons plan is nu opgebouwd uit 22 appartementen, 18 appartementen in een gebouw van twee etages en 4 appartementen zonder bovenburen.

Er zijn 11 koopappartementen en 11 huurappartementen, waarvan de huur voldoet aan de eisen voor huursubsidie. De huurappartementen hebben een oppervlakte van 70 m², de koopappartementen in het grote gebouw 90 m² en de vier zonder bovenburen 100 m².
Centraal in het grote gebouw ligt onze gemeenschappelijke ruimte, waar we elkaar, maar ook buurt- en dorpsgenoten kunnen ontmoeten.

Op dit moment zijn er nog 2 appartementen te koop.
Van alle kopers en huurders wordt verwacht dat ze lid zijn/worden van de vereniging Seniorenwoongroep Zandroos.

We gaan straks onze eigen energie opwekken met zonnepanelen op het dak, waar gelukkig nog genoeg ruimte overblijft voor een “sedumdak”.

Het gaat echt een mooi duurzaam energieneutraal appartementencomplexje worden in een mooie groene omgeving. Onze toekomstige “tuin” willen we op de manier van permacultuur inrichten, compleet met een stukje voedselbos. We zijn blij dat de gemeente van de rest van het plan ook een mooi groen geheel wil maken, waarbij het naastgelegen stuk natuur, dat beheerd wordt door Natuurmonumenten, als het ware in de wijk doorloopt.

Intussen beginnen we via onze “Buitenkring” ook al wat contacten in de buurt te krijgen. Zandrozers van deze kring hebben deelgenomen aan activiteiten rond de “Ecozone” van Natuurmonumenten en aan bijeenkomsten rond het thema “voedselbossen”.

Als opvolger van de kring Duurzaamheid is er een kring “Ecologisch leven” gevormd, die gaat kijken hoe we uitgedaagd kunnen worden ons leven nog duurzamer te maken.

De kring Gemeenschapsvorming is al weer bezig met de organisatie van een “Zandroosweekend” in de nazomer van het volgende jaar.

En zo werken we allemaal mee aan onze gezamenlijke toekomst.

Op 13 november j.l. was een grote groep Zandrozers getuige van de presentatie van het “Plan Kalterbroeken” in het gemeentehuis van Westerveld.
Het mooie slingertje van Zandroos is bovenin het plaatje te vinden

Nieuws van Zandroos, maart 2017

Wat fijn dat de nieuwe website nu eindelijk een feit is. Nu kunnen we iedereen gauw bijpraten over hoe het ons in 2016 is vergaan en wat 2017 ons kan gaan brengen.

2016 stond in het teken van de zoektocht naar een nieuwe locatie. Helaas bleek ook de vorig jaar genoemde locatie in Appelscha niet geschikt en zijn ook verschillende andere locaties in Ooststellingwerf afgevallen. Dus richtten we onze blik over de gemeentegrenzen en zelfs over de provinciegrenzen. En daar……. In Diever, aan de rand van het plan Kalterbroeken, is het plekje waar we Zandroos graag willen bouwen.

Maar…..er moet wel nog het één en ander gesleuteld worden aan onze plannen en we moeten nog zien het financiële plaatje rond te krijgen. Daarvoor is in eerste instantie nodig dat de Zandrozers die kúnnen kopen dat ook gaan doen. Op die manier kan het bedrag dat we elders vandaan moeten halen zo laag mogelijk worden. Héél spannend allemaal.

Het mooie van het plan in Diever is, dat het een natuurlijke uitstraling gaat krijgen en dat duurzaamheid een belangrijk item is voor de Gemeente Westerveld. Kalterbroeken grenst aan een gebied van Natuurmonumenten en wij willen voor de ontwikkeling daarvan ook graag iets betekenen. We zouden wel een “voedselbos” willen aanleggen.
En misschien een biologische buurtmoestuin.

Ook op andere gebieden denken we dat we iets kunnen bijdragen in de omgeving. In de vorm van bijvoorbeeld workshops, ambachtelijke producten maken, vrijwilligerswerk (OlmenEs is nog steeds redelijk dichtbij), onze gemeenschappelijke ruimte beschikbaar stellen voor buurtactiviteiten. Er zingen al veel plannen rond in de Zandrooshoofden.

In onze kring Gemeenschapsvorming is het afgelopen jaar veel aandacht gegeven aan een Zandroosspreuk met als strekking “Verbinding in Verscheidenheid” , aan het verwelkomen van nieuwe aspirantleden en aan de organisatie van alweer een leuk kampeerweekend, dit keer op Camping de Buitenplaats in Langedijke.
De kring Duurzaamheid heeft zich bezig gehouden met het formuleren van een prioriteitenlijst uit alle genoemde wensen voor duurzaam wonen en met leuke excursies naar andere duurzame gebouwen.

Zo zien we vol plannen en met de nodige spanning uit naar wat het jaar 2017 ons gaat brengen.

Onze bijeenkomsten vinden plaats op de tweede zaterdag van de maand in Appelscha.


De eerstvolgende gelegenheid om te komen kennismaken is op zaterdag 14 oktober a.s..

Blijf ons volgen op deze website!