Nieuws van oktober 2019

Ons laatste nieuws dateert alweer van een jaar geleden. Het grootste deel van dat jaar heeft in het teken gestaan van de bouw en de verhuizingen. Een in alle opzichten voor alle partijen leerzaam en bij tijden zeer frustrerend proces. Intussen was het ook mooi om het gebouw te zien ontstaan op die mooie plek in Diever.
En nu, oktober 2019 wordt er alweer 4 maanden gewoond aan de Bisschopshof, worden er plannen gemaakt voor het planten van bomen, krijgen we geen eigen “voedselbos”, maar legt de gemeente wel een mooie boomgaard aan die wij gaan onderhouden, zijn alle warmtepompen voorzien van een grindbedje, zodat ze niet meer zo vies worden en zijn er rond de warmtepompen al leuke tuintjes aangelegd.

Er wonen 27 mensen in Zandroos ,verdeeld over 10 koopwoningen van ± 100 m² of ± 90 m² en 12 huurwoningen van ± 70 m². De groep bestaat uit 18 vrouwen en 9 mannen.
7 “buitenleden” en 7 aspirantleden vormen onze wachtlijst.

Op 20 september hebben we, de bewoners onder elkaar, de ingebruikneming van ons gebouw gevierd. Dat hebben we gedaan met een mooie ceremonie. Daarbij hebben we een kunstwerk onthuld waar we zelf allemaal een stukje van hadden aangeleverd. Het mooiste deel van de plechtigheid was het plaatsen van onze grondsteen in een speciaal daarvoor gemaakt putje in de hal van ons gebouw. Daarin zit onder andere onze Zandroosspreuk.

De Zandroosspreuk:

Vanuit de Bron van alle bestaan
Is het onze intentie
Om in harmonie samen te leven
Respectvol naar alles wat is
In verbinding met onszelf, elkaar,
De Aarde en de Spirituele Wereld

Op 27 september hebben we met alle betrokkenen aan voorbereiding en bouw de officiële opening gevierd, waarbij onze oudste Zandrooslid met haar scootmobiel “van droom naar werkelijkheid” reed.

Later die middag gaven veel buren uit de wijk gehoor aan onze uitnodiging voor het Open Huis. We kregen veel mooie cadeaus voor de tuin, planten, struiken, boompjes, zaden en een prachtige bijenkast. Een bijenvolkje komt in het voorjaar.

Inmiddels zijn we volop bezig met plannen voor de tuin. Aan de noordkant van ons gebouw gaan we samen met de gemeente een boomgaard aanleggen en er komt een strook met veel besdragende heesters langs de weg. Mooi voor vogels en insecten en natuurlijk ook voor mensen. Ook aan de andere kant van het gebouw moet de tuin aantrekkelijk worden voor mens en diertjes.

We hebben deze maand een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Het oude bestuur was al diejaren dat we bezig waren met de realisatie van onze plannen aangebleven. Dat was handiger, maar nu is het tijd voor nieuw bloed.
Na het voorbereidingsavontuur zijn we nu eindelijk aan het woongroepavontuur begonnen.

NIEUWS.

Nieuws van Zandroos, oktober 2018.

Het is alweer bijna een jaar geleden dat op onze website het laatste nieuws is verschenen.
Dat betekent allerminst dat er niets gebeurd is. In tegendeel. We hebben een heel druk en intensief jaar achter de rug, een jaar waarin alle plannen concreet moesten worden. En in juni van dit jaar is eindelijk de eerste schop voor Zandroos in de grond gegaan. En dan te bedenken dat de eerste plannen al dateren van 10 jaar geleden, iets waar we in maart even bij hebben stilgestaan.

Ons appartementencomplex wordt gebouwd door Bouwbedrijf Buiteveld uit Oosterwolde, in samenwerking met Installatiebedrijf Bakker uit dezelfde plaats.
Zoals waarschijnlijk gebruikelijk bij dergelijke projecten, hebben wij ook de nodige hobbels moeten nemen. Hobbels op financieel, technisch en onderhandelingsgebied. Gelukkig is dat allemaal zo goed als rond. Alles verloopt tot nu toe volgens de planning en als dat zo blijft kan de oplevering in april/mei plaats vinden.

Zandroos wordt een energieneutraal complex en onze energie wordt opgewekt met zonnepanelen. Voor onze vloerverwarming en warmwatervoorziening gaan we gebruik maken van lucht/water warmtepompen. Er komt geen gasaansluiting. Alles wordt gebouwd en geïsoleerd met duurzame, zo milieuvriendelijk mogelijke materialen en daar zijn we best trots op.

Op verzoek van de gemeente hebben we voor een ontwerp van de omgeving van ons gebouw Buro Clabbers ingeschakeld. Dat heeft geresulteerd in een heel mooi basisplan met als uitgangspunt een onderhoudsarme tuin met zoveel mogelijk bomen, struiken en planten die voedsel bieden aan mensen, vogels, insecten. Binnen dat plan is ruimte om zelf eenjarige groenten en kruiden te kweken, maar het idee van een buurtmoestuin hebben we ook nog steeds niet losgelaten.

De groep Zandrozers is aan kleine, maar steeds ingrijpende veranderingen onderhevig. Om verschillende persoonlijke redenen hebben een aantal Zandroosjes, zelfs van het eerste uur, moeten besluiten dat ze voorlopig niet bij Zandroos komen wonen. Dat is best verdrietig. Gelukkig kunnen we ook steeds nieuwe aanwas begroeten. We hoeven ons dus geen zorgen te maken dat de nu nog beschikbare huurappartementen van 70 m² niet op korte termijn bezet zullen worden.

Om een impressie te geven van waar we mee bezig zijn en wat er al is gerealiseerd voegen we een paar tekeningen en foto’s toe.

19 april De koopovereenkomst met de gemeente is een feit. Het bestuur van de Beheerstichting mag op locatie op de foto met de wethouder en met Harry Mars, onze bouwbegeleider.

 

 

Buiten alle activiteit rondom de bouw zijn we ook in de kringen bezig geweest met “wat moet er nog gebeuren voordat we er wonen. De Kring Ecologisch Leven verzamelt informatie over milieuvriendelijke vloerbedekking, De Kring Gemeenschapsvorming die zich heeft gebogen over een bewonersreglement en over aanpassingen in de lidmaatschapsprocedure. De Technische Kring moet nog aan de slag met onze zonnepanelen en de Buitenkring met het groene dak en de verdere uitwerking van het tuinplan. Ons “bouwteam” heeft geregeld overleg met de bouwers en er is al een feestcommissie begonnen met plannen voor een groots openingsfeest.

Nieuws van Zandroos. November 2017

Dit is een belangrijke maand voor ons. We zijn druk bezig alle puntjes op de i te zetten voor onze bouwplannen in het plan Kalterbroeken in Diever.

Het Projectteam, op dit moment de motor voor het tot stand komen van ons gebouw,

is in overleg met gemeente, notaris, aannemer, installateur, provincie en bank om ervoor te zorgen dat van onze kant alles voor het eind van dit jaar geregeld is.
En dan is het wachten op de uitslag van de bestemmingsplanprocedure. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we komend voorjaar kunnen gaan bouwen.

Ons plan is nu opgebouwd uit 22 appartementen, 18 appartementen in een gebouw van twee etages en 4 appartementen zonder bovenburen.

Er zijn 11 koopappartementen en 11 huurappartementen, waarvan de huur voldoet aan de eisen voor huursubsidie. De huurappartementen hebben een oppervlakte van 70 m², de koopappartementen in het grote gebouw 90 m² en de vier zonder bovenburen 100 m².
Centraal in het grote gebouw ligt onze gemeenschappelijke ruimte, waar we elkaar, maar ook buurt- en dorpsgenoten kunnen ontmoeten.

Op dit moment zijn er nog 2 appartementen te koop.
Van alle kopers en huurders wordt verwacht dat ze lid zijn/worden van de vereniging Seniorenwoongroep Zandroos.

We gaan straks onze eigen energie opwekken met zonnepanelen op het dak, waar gelukkig nog genoeg ruimte overblijft voor een “sedumdak”.

Het gaat echt een mooi duurzaam energieneutraal appartementencomplexje worden in een mooie groene omgeving. Onze toekomstige “tuin” willen we op de manier van permacultuur inrichten, compleet met een stukje voedselbos. We zijn blij dat de gemeente van de rest van het plan ook een mooi groen geheel wil maken, waarbij het naastgelegen stuk natuur, dat beheerd wordt door Natuurmonumenten, als het ware in de wijk doorloopt.

Intussen beginnen we via onze “Buitenkring” ook al wat contacten in de buurt te krijgen. Zandrozers van deze kring hebben deelgenomen aan activiteiten rond de “Ecozone” van Natuurmonumenten en aan bijeenkomsten rond het thema “voedselbossen”.

Als opvolger van de kring Duurzaamheid is er een kring “Ecologisch leven” gevormd, die gaat kijken hoe we uitgedaagd kunnen worden ons leven nog duurzamer te maken.

De kring Gemeenschapsvorming is al weer bezig met de organisatie van een “Zandroosweekend” in de nazomer van het volgende jaar.

En zo werken we allemaal mee aan onze gezamenlijke toekomst.

Op 13 november j.l. was een grote groep Zandrozers getuige van de presentatie van het “Plan Kalterbroeken” in het gemeentehuis van Westerveld.
Het mooie slingertje van Zandroos is bovenin het plaatje te vinden

Nieuws van Zandroos, maart 2017

Wat fijn dat de nieuwe website nu eindelijk een feit is. Nu kunnen we iedereen gauw bijpraten over hoe het ons in 2016 is vergaan en wat 2017 ons kan gaan brengen.

2016 stond in het teken van de zoektocht naar een nieuwe locatie. Helaas bleek ook de vorig jaar genoemde locatie in Appelscha niet geschikt en zijn ook verschillende andere locaties in Ooststellingwerf afgevallen. Dus richtten we onze blik over de gemeentegrenzen en zelfs over de provinciegrenzen. En daar……. In Diever, aan de rand van het plan Kalterbroeken, is het plekje waar we Zandroos graag willen bouwen.

Maar…..er moet wel nog het één en ander gesleuteld worden aan onze plannen en we moeten nog zien het financiële plaatje rond te krijgen. Daarvoor is in eerste instantie nodig dat de Zandrozers die kúnnen kopen dat ook gaan doen. Op die manier kan het bedrag dat we elders vandaan moeten halen zo laag mogelijk worden. Héél spannend allemaal.

Het mooie van het plan in Diever is, dat het een natuurlijke uitstraling gaat krijgen en dat duurzaamheid een belangrijk item is voor de Gemeente Westerveld. Kalterbroeken grenst aan een gebied van Natuurmonumenten en wij willen voor de ontwikkeling daarvan ook graag iets betekenen. We zouden wel een “voedselbos” willen aanleggen.
En misschien een biologische buurtmoestuin.

Ook op andere gebieden denken we dat we iets kunnen bijdragen in de omgeving. In de vorm van bijvoorbeeld workshops, ambachtelijke producten maken, vrijwilligerswerk (OlmenEs is nog steeds redelijk dichtbij), onze gemeenschappelijke ruimte beschikbaar stellen voor buurtactiviteiten. Er zingen al veel plannen rond in de Zandrooshoofden.

In onze kring Gemeenschapsvorming is het afgelopen jaar veel aandacht gegeven aan een Zandroosspreuk met als strekking “Verbinding in Verscheidenheid” , aan het verwelkomen van nieuwe aspirantleden en aan de organisatie van alweer een leuk kampeerweekend, dit keer op Camping de Buitenplaats in Langedijke.
De kring Duurzaamheid heeft zich bezig gehouden met het formuleren van een prioriteitenlijst uit alle genoemde wensen voor duurzaam wonen en met leuke excursies naar andere duurzame gebouwen.

Zo zien we vol plannen en met de nodige spanning uit naar wat het jaar 2017 ons gaat brengen.

Onze bijeenkomsten vinden plaats op de tweede zaterdag van de maand in Appelscha.


De eerstvolgende gelegenheid om te komen kennismaken is op zaterdag 14 oktober a.s..

Blijf ons volgen op deze website!