Nieuws van oktober 2019

Ons laatste nieuws dateert alweer van een jaar geleden. Het grootste deel van dat jaar heeft in het teken gestaan van de bouw en de verhuizingen. Een in alle opzichten voor alle partijen leerzaam en bij tijden zeer frustrerend proces. Intussen was het ook mooi om het gebouw te zien ontstaan op die mooie plek in Diever.
En nu, oktober 2019 wordt er alweer 4 maanden gewoond aan de Bisschopshof, worden er plannen gemaakt voor het planten van bomen, krijgen we geen eigen “voedselbos”, maar legt de gemeente wel een mooie boomgaard aan die wij gaan onderhouden, zijn alle warmtepompen voorzien van een grindbedje, zodat ze niet meer zo vies worden en zijn er rond de warmtepompen al leuke tuintjes aangelegd.

Er wonen 27 mensen in Zandroos ,verdeeld over 10 koopwoningen van ± 100 m² of ± 90 m² en 12 huurwoningen van ± 70 m². De groep bestaat uit 18 vrouwen en 9 mannen.
7 “buitenleden” en 7 aspirantleden vormen onze wachtlijst.

Op 20 september hebben we, de bewoners onder elkaar, de ingebruikneming van ons gebouw gevierd. Dat hebben we gedaan met een mooie ceremonie. Daarbij hebben we een kunstwerk onthuld waar we zelf allemaal een stukje van hadden aangeleverd. Het mooiste deel van de plechtigheid was het plaatsen van onze grondsteen in een speciaal daarvoor gemaakt putje in de hal van ons gebouw. Daarin zit onder andere onze Zandroosspreuk.

De Zandroosspreuk:

Vanuit de Bron van alle bestaan
Is het onze intentie
Om in harmonie samen te leven
Respectvol naar alles wat is
In verbinding met onszelf, elkaar,
De Aarde en de Spirituele Wereld

Op 27 september hebben we met alle betrokkenen aan voorbereiding en bouw de officiële opening gevierd, waarbij onze oudste Zandrooslid met haar scootmobiel “van droom naar werkelijkheid” reed.

Later die middag gaven veel buren uit de wijk gehoor aan onze uitnodiging voor het Open Huis. We kregen veel mooie cadeaus voor de tuin, planten, struiken, boompjes, zaden en een prachtige bijenkast. Een bijenvolkje komt in het voorjaar.

Inmiddels zijn we volop bezig met plannen voor de tuin. Aan de noordkant van ons gebouw gaan we samen met de gemeente een boomgaard aanleggen en er komt een strook met veel besdragende heesters langs de weg. Mooi voor vogels en insecten en natuurlijk ook voor mensen. Ook aan de andere kant van het gebouw moet de tuin aantrekkelijk worden voor mens en diertjes.

We hebben deze maand een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Het oude bestuur was al diejaren dat we bezig waren met de realisatie van onze plannen aangebleven. Dat was handiger, maar nu is het tijd voor nieuw bloed.
Na het voorbereidingsavontuur zijn we nu eindelijk aan het woongroepavontuur begonnen.