Nieuws van Zandroos. November 2017

Dit is een belangrijke maand voor ons. We zijn druk bezig alle puntjes op de i te zetten voor onze bouwplannen in het plan Kalterbroeken in Diever.

Het Projectteam, op dit moment de motor voor het tot stand komen van ons gebouw,

is in overleg met gemeente, notaris, aannemer, installateur, provincie en bank om ervoor te zorgen dat van onze kant alles voor het eind van dit jaar geregeld is.
En dan is het wachten op de uitslag van de bestemmingsplanprocedure. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we komend voorjaar kunnen gaan bouwen.

Ons plan is nu opgebouwd uit 22 appartementen, 18 appartementen in een gebouw van twee etages en 4 appartementen zonder bovenburen.

Er zijn 11 koopappartementen en 11 huurappartementen, waarvan de huur voldoet aan de eisen voor huursubsidie. De huurappartementen hebben een oppervlakte van 70 m², de koopappartementen in het grote gebouw 90 m² en de vier zonder bovenburen 100 m².
Centraal in het grote gebouw ligt onze gemeenschappelijke ruimte, waar we elkaar, maar ook buurt- en dorpsgenoten kunnen ontmoeten.

Op dit moment zijn er nog 2 appartementen te koop.
Van alle kopers en huurders wordt verwacht dat ze lid zijn/worden van de vereniging Seniorenwoongroep Zandroos.

We gaan straks onze eigen energie opwekken met zonnepanelen op het dak, waar gelukkig nog genoeg ruimte overblijft voor een “sedumdak”.

Het gaat echt een mooi duurzaam energieneutraal appartementencomplexje worden in een mooie groene omgeving. Onze toekomstige “tuin” willen we op de manier van permacultuur inrichten, compleet met een stukje voedselbos. We zijn blij dat de gemeente van de rest van het plan ook een mooi groen geheel wil maken, waarbij het naastgelegen stuk natuur, dat beheerd wordt door Natuurmonumenten, als het ware in de wijk doorloopt.

Intussen beginnen we via onze “Buitenkring” ook al wat contacten in de buurt te krijgen. Zandrozers van deze kring hebben deelgenomen aan activiteiten rond de “Ecozone” van Natuurmonumenten en aan bijeenkomsten rond het thema “voedselbossen”.

Als opvolger van de kring Duurzaamheid is er een kring “Ecologisch leven” gevormd, die gaat kijken hoe we uitgedaagd kunnen worden ons leven nog duurzamer te maken.

De kring Gemeenschapsvorming is al weer bezig met de organisatie van een “Zandroosweekend” in de nazomer van het volgende jaar.

En zo werken we allemaal mee aan onze gezamenlijke toekomst.

Op 13 november j.l. was een grote groep Zandrozers getuige van de presentatie van het “Plan Kalterbroeken” in het gemeentehuis van Westerveld.
Het mooie slingertje van Zandroos is bovenin het plaatje te vinden