site-logo-small

Verschil maken

Hoe willen wij wonen

 

Onze ideale manier van wonen is duurzaam en ecologisch en speelt zich af op (gemengde) zandgrond.

We stellen ons een buitenplek voor, aan de rand van een dorp. Ieder met een eigen voordeur en toch in verbinding met de andere groepsleden. Een tuin, een schuur voor fietsen, tuinspullen, en gereedschappen,  een groepsruimte en logeerkamers ….… allemaal zaken, die gemeenschappelijk kunnen.

Voor activiteiten die door onszelf of door anderen worden georganiseerd, denken wij aan de mogelijkheid van een goede ontmoetingsplek in ons woongebouw, de gezamenlijke ruimte.
We vinden het belangrijk om actief bij te dragen aan en het versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang in onze woonomgeving. We zoeken dus aansluiting bij de buurt of de regio waar we ons zullen vestigen. En natuurlijk betrekken we de buurt- of streekbewoners er zelf bij.

Hoe essentieel dat voor ons is, blijkt uit onze statuten. Daarin hebben we opgenomen dat we een actieve maatschappelijke functie in onze woonomgeving willen vervullen.

 

Het voorlopig ontwerp en toelichting op dit ontwerp

De eerste ontwerptekeningen zijn gemaakt toen er nog sprake van was dat Zandroos in Appelscha zou gaan bouwen op het terrein van OlmenEs. Die plannen zijn niet doorgegaan omdat OlmenEs uiteindelijk zelf de grond nodig had. We zijn nu in onderhandeling met de gemeente Westerveld over een mooie locatie in Diever. Daartoe zal het ontwerp zeker nog enige aanpassing nodig hebben. Als vorm is gekozen voor een gebogen vorm. Er zijn in totaal vier grondgebonden appartementen van ± 100 m2.  Deze staan los van het hoofdgebouw.

Daarnaast zijn er tien appartementen op de begane grond en tien appartementen op de verdieping in variaties van ± 75 m2 app. en ± 90 m2 app. De 75 m2 appartementen op de verdieping beschikken over een inpandig balkon, de 90 m2 appartementen kunnen worden voorzien van een terras. Het gebouw is symmetrisch, de twee ”bouwhelften” worden verbonden door een gemeenschappelijke ruimte, bestaande uit twee verdiepingen en voorzien van een trap en een lift. Het dak wordt uitgevoerd als lessenaar dak met aan alle kanten een overstek. Het overstek aan de noordzijde dient tevens als overkapping van de galerij.

Langs het pad aan de noordzijde van het gebouw worden ter hoogte van de gemeenschappelijke ruimte twee bergingen geplaatst. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein. (zie bijlage 1: situatie kavel)

Ecologisch en duurzaam, mogelijk energie neutraal, bouwen op zandgrond met zicht op natuurlijk groen en mogelijkheid tot biologisch tuinieren en het principe cradle to cradle zijn de uitgangsprincipes bij dit ontwerp.

De buitenkant van het gebouw wordt voorzien van een houten betimmering. De houten ramen en kozijnen worden uitgevoerd in een duurzame houtsoort en worden voorzien van isolerende beglazing, de ramen en deuren worden uitgevoerd met een dubbele kierafdichting. Het lessenaar dak wordt uitgevoerd met een sedum dak afwerking in combinatie met p.v. zonnepanelen.

De situering op het terrein is zodanig dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van passieve zonne-energie. De energievoorziening komt voor een belangrijk deel van de zonnepanelen op het dak. Wenselijk is een natuurlijke ventilatie. Er worden zoveel mogelijk duurzame materialen verwerkt.