site-logo-small

Hoe willen wij wonen

Wij willen graag:

 • Ecologisch en duurzaam bouwen
 • 24 appartementen
 • Zo mogelijk energieneutraal
 • Overwegend subsidiabele huurwoningen
 • Ook ruimte voor koopwoningen
 • Een gezond binnenklimaat en een dito uitstraling naar buiten
 • Laagbouw
 • Op (gemengde) zandgrond
 • Open zicht op natuurlijk groen
 • Een gezamenlijke moestuin en als het kan ruimte voor een “voedselbos”
 • Voor elke woning een stukje “eigen buitenruimte”

We stellen ons een buitenplek voor, aan de rand van een levendig dorp. Ieder met een eigen voordeur en toch in verbinding met de andere groepsleden.
Een tuin, een schuur voor fietsen, tuinspullen, en gereedschappen, een groepsruimte en logeer- en of werkkamers ….… allemaal zaken, die gemeenschappelijk kunnen.
Voor activiteiten die door onszelf of door anderen worden georganiseerd, denken wij aan de mogelijkheid van een goede ruime ontmoetingsplek in ons woongebouw. We vinden het belangrijk om actief bij te dragen aan het in stand houden en versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang in onze buurt, het dorp, de streek. Hoe essentieel dat voor ons is, blijkt uit onze statuten. Daarin hebben we opgenomen dat we een actieve maatschappelijke functie in onze woonomgeving willen vervullen.
Voor onze woonwensen hebben we al een voorlopig ontwerp.